Vše živé je předurčeno k pohybu . . . Kdo se nehýbe, strádá.

Milan Bouček

Na Průhonu 889/8, 568 02 Svitavy
+420603218322
okt-svitavy@okt-svitavy.cz

Ceník

Služba Cena
Doma

800/ hod.

Tréninkový plán dle rozsahu a požadavku
Sport výkonostní dle rozsahu a požadavku
Posilovna

800/ hod

První hodina je zcela zdarma - konzultační hodina.

Ceny jsou smluvní a orientační. Řídí se požadovaným rozsahem služeb.

 

Ceník EMS cvičení

cena jednotlivého cvičení              550,- Kč

poukaz na 6 cvičení                      525,- Kč/ lekce  cena poukazu 3.150,- Kč

poukaz na 10 cvičení                    500,- Kč/ lekce  cena poukazu 5.000,- Kč

poukaz na 20 cvičení                    480,- Kč/ lekce  cena poukazu  9.600,-Kč

v případě dojezdu cvičitele nad 15 km, bude naúčtováno cestovné ve výši 200,- Kč

v případě dojezdu cvičitele nad 30 km, bude naúčtováno cestovné ve výši 300,- Kč

Pokud bude dojezd na EMS cvičení pro více jak 3 zájemce, nebude cena cestovného účtována.