Vše živé je předurčeno k pohybu . . . Kdo se nehýbe, strádá.

Milan Bouček

Na Průhonu 889/8, 568 02 Svitavy
+420603218322
okt-svitavy@okt-svitavy.cz

Tréninkový plán

vytvářím jako konkrétní cestu ke konkrétnímu cíli.

Kdo sportuje s vizí svého cíle, měl by mít profesionálně vytvořen svůj tréninkový plán. Tedy časový rozpis konkrétních aktivit, jejich charakter, intenzita, doba trvání...

Tréninkový plán lze vypracovat i pro variantu, že chcete  sportovat sami, bez přítomnosti trenéra ( vždy je ovšem potřeba osobně sportovce poznat, znát jeho pohybové schopnosti a dovednosti).