Vše živé je předurčeno k pohybu . . . Kdo se nehýbe, strádá.

Milan Bouček

Na Průhonu 889/8, 568 02 Svitavy
+420603218322
okt-svitavy@okt-svitavy.cz

 kolektiv - cvičení u vás

Nechcete chodit do posiloven, fitnes center, neboť vám je nepříjemné cvičení před cizími lidmi?

Pohybové aktivity určené pro malou skupinu osob, např. pro rozložení nákladů. Maximální počet osob 3, aby mohl být zachován individuální přístup ke každému klientovi.

Místem pro cvičení je vaše domácí prostředí, popř. jiné prostředí vámi zvolené.

Cvičení v klidu a pohodě vašeho domova, určené pro všeobecné posilování a zpevnění těla nevyžaduje víc, než několik m2, sportovní oblečení, obuv. Potřebné cvičební náčiní, vhodně zvolené právě pro vás, zajistím.