Vše živé je předurčeno k pohybu . . . Kdo se nehýbe, strádá.

Milan Bouček

Na Průhonu 889/8, 568 02 Svitavy
+420603218322
okt-svitavy@okt-svitavy.cz

Cvičení EMS

Co je EMS? Elektro myo stimulace svalů. 

EMS se zprvu používala pro rehabilitaci svalů po různých operacích. Na využitelnost ve fitness světě se přišlo teprve před pár lety. Nikdo si do té doby nedokázal představit, že do zatížených svalů budeme posílat elektrické impulzy. Doba se posunula a pro tuto rehabilitační pomůcku se našlo nové využití.

Vzniklo tak cvičení, které je inspirované přirozenými stimuly, vyvolané mozkem. V jednoduchosti jsou naše svaly řízené malými elektrickými impulsy, které mozek vyšle k jejich aktivaci. Tyto impulsy EMS simuluje pomocí speciálního obleku s elektrodami, které stimulují svaly v průběhu dvacetiminutového tréninku, kdy cvičící provádí základní cviky s mírnou zátěží dle pokynů trenéra.

Oblek stimuluje svaly až 80 krát za sekundu, ty tak pracují daleko výkonněji než při běžném cvičení. To vede k dvaceti minutám, které jsou účinnější než dvě hodiny v posilovně. Samozřejmě záleží na dané intenzitě cviků, která se odvíjí od vizí klienta.