Vše živé je předurčeno k pohybu . . . Kdo se nehýbe, strádá.

Milan Bouček

Na Průhonu 889/8, 568 02 Svitavy
+420603218322
okt-svitavy@okt-svitavy.cz

 CVIĆENÍ U VÁS

Jednou z variant místa pro cvičení je vaše domácí prostředí, popř. jiné prostředí vámi zvolené.

Nechcete chodit do posiloven, fitnes center, neboť vám je nepříjemné cvičení před druhými? Doma je vám prostě nejlépe?

Cvičení v klidu a pohodě vašeho domova, určené pro všeobecné posilování a zpevnění těla nevyžaduje víc, než několik m2, sportovní oblečení, obuv. Potřebné cvičební náčiní, vhodně zvolené právě pro vás, zajistím.